Avrupa İstikrar Girişimi - ESI - 20 Şubat 2020, 21:03
URL:

1999 yılından beri ESI, Güneydoğu Avrupa'da saygın ve etkin bir ses olarak yer edinmeye çalışıyor. Aşağıda çeşitli politika belirleyicilerin bizim analizlerimiz hakkında söylediklerini bulacaksınız:

Olli Rehn
"I appreciate ESI's outstanding analysis of the Balkans and Turkey, finding it timely, relevant and consistently challenging." (November 2008)
"Thank you for your very good work in the region. I read most of your papers and I can say that you are an important initiator of ideas – according to your name, European Stability Initiative." (October 2009)

Olli Rehn, European Commissioner for Enlargement

Carl Bildt
"ESI, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu gerçek anlamıyla bir dış politikanın belirlenmesi ve, kriz önleme, barış ortamı sağlama kapasitesi gibi alanlarda, bağımsız kalma endişesi taşıyarak zor konularının analizlerini yapan bir kuruluş. Benzeri bazı kurumlar manşetlere çıkmada daha başarılı olabilirler ama hiçbiri beyinlerimizi meşgul etmede ESI kadar başarılı olamamıştır."

Carl Bildt, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Balkanlar Eski Özel Temsilcisi, 2003.

Michael Steiner
"'Alınan Dersler' kavramı herkesin ağzına pelesenk. Ancak bu herkesin bu işi etkili olarak nasıl yapacağını anladığını göstermiyor. Birleşmiş Milletler Misyonunun AB ayağının Alınan Dersler Birimi bu konuda etkin bir model sunuyor. Bu BM Misyonuna bağlı olmak gereken bilgileri sağlamada yardımcı. Bir sivil toplum örgütü olan Avrupa İstikrar Girişimi kökenli olmak ise ona çok ihtiyaç duyulan bağımsızlığı kazandırıyor."

Michael Steiner, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kosova Özel Temsilcisi, Ocak 2003.

George Soros
"Avrupa İstikrar Girişimi'nin Batı Balkanların, yeni ve bütünleşmiş bir Avrupa'nın sınırları dışında kalmasının engellenmesine dair teklifini ben de destekliyorum. ESI, halihazırda Balkanlar için varolan Avrupa Birliği politikalarının değiştirilerek sosyal ve ekonomik bütünleşmenin teşvik edilmesi gerekliliğini savunuyor. Dolayısı ile ben de ESI'nin Batı Balkanlar ile bütünleşmeyi hedefleyen çağrısını destekleyerek, AB tarafından, bu bölgenin Bulgaristan ve Romanya gibi aday ülkelere arasındaki farkın daha da açılmasını önleyecek ve hatta bu farkı kapatacak seviyede teşviklerin verilmesini istiyorum."

George Soros, AGİT Elçilerine hitaben, Nisan 2003.

EIU
"Yardım, Birleşme ve Avrupa'nın Yeni Sınırları adlı çalışma hassas bir noktaya parmak basmış ve yüksek düzey birçok toplantıya konu olmuş aynı zamanda da Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Javier Solona'nın da gündemine oturmuşa benziyor. ESI raporu birçok açıdan geleneksel yapıdan ayrılıyor. Balkanların çeşitli yerlerinde uluslararası toplum tarafından şekillendirilen yönetim modeline eleştirel bir gözle bakmayı sağlıyor- bu modelin fuzuli derecede müdahaleci, fazlasıyla işgalci olmakla beraber ekonomik konulara hayli duyarsız kaldığını savunuyor."

The Economist Intelligence Unit, Ülke Tahmini Mart 2003.

Martti Ahtisaari
"Balkanlarda bugüne dek tanıştığım insanlar arasında ne yapılması konusunda en berrak görüşlere onlar sahip. Yaklaşımları her konu üzerinde çok vakit harcayarak derinlemesine araştırma ve analiz yapmak ve bu sayede uzun vadede de arkasında durabilecekleri tavsiyelerde bulunmak…"

Martti Ahtisaari, Finlandiya eski Cumhurbaşkanı ve Kosova Arabulucusu, 2000.

Joseph Ingram
"Geçen üç yıl içerisinde ESI fevkalade analitik çalışmaları sayesinde çeşitli vesilelerle bizlerin, bulunduğumuz ülkeyi daha iyi anlamamızı sağladı. Kendi yardım stratejimizi belirlememize bu bilgiler ışık tuttu. ESI çalışanları, Dünya Bankası'nın ve Bosna Hersek Hükümet yetkililerinin katılımıyla yerel çapta düzenlenen bazı tartışmalara katılarak ülkenin sorunları hakkındaki fikirlerimizi daha da zenginleştirip derinleştirdi."

Joseph K. Ingram, Yönetici, Bosna Hersek Ülke Ofisi, Dünya Bankası Grubu, 29 Mayıs 2003.

Wolfgang Petritsch
"Kuruluşundan bu yana az bir zaman geçmiş olmasına rağmen ESI özellikle Güneydoğu Avrupa'da ve özellikle Bosna Hersek'de politika üreticilerinin ihtiyacı olan analizlerin yapılmasında öncü olduğunu ispatlamıştır."

Wolfgang Petritsch, Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi.

Die Welt
Die Mission des ESI: Die internationalen Organisationen auf dem Balkan aus ihrer bürokratischen Trägheit zu rütteln, dem bisweilen karitativen Übereifer der Wiederaufbauhilfe pragmatische Analysen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Situation des Landes entgegenzusetzen. Analysen, nicht geschrieben im Elfenbeinturm, sondern aus der Lebenswirklichkeit der von Krieg und Nationalismus verwüsteten Region.

Das ESI arbeitet - anders als viele andere Think Tanks - ohne bürokratischen Wasserkopf, effizient und handlungsorientiert. Die ESI-Mitglieder, die verstreut in ganz Europa leben und über das Internet kommunizieren, haben eines gemeinsam: Sie sind jung, sie drängen darauf, die Politik auf dem Balkan zu verändern, sie alle haben eine Zeitlang in der Region gearbeitet oder tun dies noch - bei der EU, der UNO, der OSZE oder anderen Organisationen, im diplomatischen Dienst oder als Korrespondenten von Zeitungen.

"Wir wollen eine kritische Masse in Bewegung setzen, die über das Thema Balkan diskutiert", sagt Dieter Wolkewitz. Dabei helfen erfahrene Politiker: Im Beirat des ESI sitzen unter anderen Christian Schwarz-Schilling, der internationale Vermittler für Bosnien-Herzegowina, sowie Erhard Busek, früherer österreichischer Vizekanzler und Koordinator einer weltweiten Südosteuropa-Initiative.

Tatsächlich haben vor allem die jüngsten Berichte des ESI über die Bereiche Elektrizität und Telekommunikation in Bosnien dazu beigetragen, dass die internationalen Gemeinschaft ihre Strategie neu justiert: Das ESI hatte nahe gelegt, den Ausbau von Telekom und Elektrizität nur dann finanziell zu unterstützen, wenn statt drei einzelner, von den ethnischen Gruppen kontrollierte Verwaltungen gemeinsame Institutionen von Moslems, Kroaten und Serben geschaffen würden. Weltbank und US-Wirtschaftsvertreter griffen diese Idee auf - und zitierten das ESI in ihren Planungspapieren.

Katja Ridderbusch, Die Welt, June 26th 2000

FAZ
"In der internationalen Diskussion über Bosnien-Hercegovina mehren sich indessen die Rufe nach einer grundsätzlichen Änderung der Hilfsstrategie. Eine Zukunftsperspektive gebe es nur, wenn die EU die wirtschaftliche und soziale Kohäsion in den Mittelpunkt ihrer Hilfe stelle und Bosnien in ihr sogenanntes "Vorbeitrittsprogramm" aufnehme, schreibt beispielsweise die Berliner "European Stability Initiative" (ESI). Nur wenn solch brennende Probleme wie Beschäftigung, regionale und lokale Selbstverwaltung, regionale Zusammenarbeit und Entwicklungspartnerschaften sowie der Ausbau der Infrastruktur in einer kohärenten Form angesprochen würden, komme man in Bosnien-Hercegovina weiter, sagt ESI-Direktor Gerald Knaus."

Carola Kaps, Frankfurter Allgemeine Zeitung, April 22th 2003

Corriere della Sera
"Tutti questi Paesi hanno un problema fondamentale, che un Recente rapporto dell'European Stability Institute di Berlino definisce così: «Oggi questi Paesi stanno confrontandosi con una realtà che l'instabilità dell'ultima decade aveva oscurato: la profondità del loro declino economico». Gli esperti puntano pertanto su un programma vigoroso di stimolo alla crescita, considerando conclusa l'epoca dei grandi aiuti alla ricostruzione dati nella prima fase della transizione post comunista."

Luigi Passamonti, Corriere della Sera, May 5th 2003

Financial Times
"Bağımsız bir STK olan Avrupa İstikrar Girişimi Direktörü Gerald Knaus, “Bazı Balkan uzmanları için AB Komisyonu yeteri kadar cesur davranmadı.” ve “Bu ülkelerin bir aşamada Avrupa Birliğine gireceğini söylemek yerinde olur.” dedi.” Komisyon hala tutucu bir tavır içinde. Komisyon, Kopenhag kriterleri ve topluluk müktesebatına uyum sağlamak için yeni bir katılım öncesi stratejisi belirlemeye hala itiraz etmekte. (Komisyon Başkanı Romano Prodi ve Dış İlişkiler Komiseri Chris Patten'in raporu) da bu konuda başkanın AB'nin dönüşümlü başkanlık sistemine göre görevi devralan Yunanistan'ın da beklentilerini karşılamıyor. Balkanlar, Atina'nın dış politika gündeminin başında…"

Judy Dempsey, Financial Times, 26 Mart 2003.

European Voice
"Bu kısıtlamaya, Berlin merkezli, Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'nin yönetimindeki Avrupa İstikrar Girişimi'nden tam zamanında bir ihtar geldi. Bu kurum ”Batı Balkanlar 2004” adlı raporu, Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Javier Solana'ya sunarak, Batı Balkanların sosyal ve ekonomik olarak çözülmesi sonucu giderek büyüyen bir krizle karşı karşıya gelindiğini ve bunun neticesinde AB'nin bu stratejik bölgedeki önemli yatırımlarının da riske girdiğini açıkladı. Rapor, Balkanların AB'nin yeni üyelerinin ekonomik gelişmişlilk seviyelerinin gerisinde kalmasına müsaade edilmemesini istiyor ve Avrupa Birliğinde uygulanan bütünleşme politikalarına dahil edilmesini istiyor. ESI, Komisyon ile ulusal ve yerel otoriteler arasında müesseseleşmiş bir ortaklık kurularak, kalkınma gayretleri için etkin ve birkaç yılı kapsayan programlama yapılmasının doğru olacağını savunuyor. Raporda ayrıca 2004 – 2006 zaman dilimindeki programların maliyetinin karşılanması için, on yeni üye ülkenin ön-katılım yardımlarının sağlandığı fonlardan arta kalanlardan - yıllık 400 milyon euroluk – bir meblağ ayrılabilir deniyor."

Dick Leonhard, Avrupa'nın Sesi, 9 Ocak 2003.

 
"Bosnada çalışan hiçkimsenin tam anlamıyla kavrayabilmek için yeterli bilgi ve zamanı olmadığı konular üzerine derinlemesine düşünen, en etkili kurum olduğunu söylersek, mübalağa etmiş olmayız."

Graham Hand, Birleşlik Krallık Büyükelçisi, Bosna 2001.

Robert Barry
"ESI, faaliyetleri ve mükemmel yayınları sayesinde, Bosna Hersek'te barış andlaşmasını uygulamak amacıyla yoğunlaşan uluslararası çabalara katılan en seçkin düşünce kuruluşları arasında yer edinmiştir."

Robert Barry, Bosna AGİT Misyonu Başkanı

 
"Bölgeyi incelemedeki uzun ve yoğun deneyimi sayesinde ESI bugünkü durumun ve olası etkilerinin yaralı ve anlaşılır analizini, bölgenin politika üreticilerine, aktivistlere ve eğitim dünyasına sunuyor."

Robert Donia, "Bosna – İhanet edilen Gelenek" adlı kitabın yazarı.


© Avrupa İstikrar Girişimi - ESI 2020
20 Şubat 2020, 21:03