Türkiye'nin Avrupali Açik Mektup

16 Mayıs 2007

Note: This letter was originally published in the International Herald Tribune.

Türkiye vatandaşları son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Nisan'daki açıklamasına Avrupa ve ABD'deki siyasetçilerinin verecekleri tepkiyi dikkatle izliyor. Bu gergin günlerde, Türk toplumuna net bir mesaj vermek son derece önemli. Türkiye'nin AB yolunda ilerlemesine  ve AB ile ilişkilerine zarar verebilecek  bu müdaheleyi kınıyoruz.

AB'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlama kararı, Türkiye'de ardı ardına gelen etkileyici bir reform serisinin bir sonucu idi. Bu reformlar, Avrupa Komisyonu'nun 2004'de Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerine büyük ölçüde ulaştığını beyan etmesine yol açmıştı. Bahsi geçen kriterlerin biri, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı. Bir diğeri ise istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması – bunun temel prensiplerinin biri ise silahlı kuvvetlerin tam olarak sivil kontrol altında bulunması. 27 Nisan'daki müdahele, Türkiye'nin bu anlamda uyumuyla ilgili şüphe uyandırıyor.

Silahlı Kuvvetler gerekçe olarak Türkiye'nin laikliğinin korunmasını ileri sürdüler. Fakat, laikliğe karşı tehdid abartılmakta. Hatta, kadın hakları ve eğitimi gibi laik değerlerin güvence altına alınmasına katkı sağlayan çok önemli adımlar atıldı. Yapılacak daha çok şey var – mesela Ceza Kanunu'nda ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar kaldırılmalı ve kadın-erkek arası uçurumun daraltılması için çaba sarfedilmeli – fakat Türkiye'deki kanunlar tarihin hiçbir zamanında Avrupa standardlarında bugünkünden daha yakın olmadı, ve bu değişikliklerin önemli bir oranı şimdiki iktidar zamanında gerçekleşti.

Türkiye kamuoyunun tercihlerini ifade etme sorumluluğunun Türk siyasi sürecinde ve Türk sivil toplumunda olduğuna inanıyoruz. Büyük çaplı mitingler düzenlemek, siyasi kararlara mahkemelerde itiraz etmek ve siyasi kampanyalar yürütmek demokrasi içerisinde kabul edilir taktiklerdir. Türkiye'de gücün konsantre olmasından endişelenenleri anlıyoruz, fakat bu Silahlı Kuvvetler'in demokratik hükümete sınır çizmesi için sebep olmamalı.

Bazı siyasi partilerin askeri müdahale tesvik edercesine yaklaşımları bizi üzmüştür.Türkiye'nin çıkarları ve Avrupa'nın değerlerine ters düşmüşlerdir.

Son olarak, bazı Avrupa hükümetlerinin Türkiye'deki değişimin hızı ve kapsamına dair bu ülkenin hakkını teslim etmemesinden dolayı esef duymaktayız. Avrupa hükümetlerine, daha evvel verdikleri söz ve taahütleri teyid etmeye çağırıyoruz. Türkiye'nin tüm şartları yerine getirmesiyle beraber AB tam üyesi olabileceğinin tekrar teyid edilmesi Türkiye'nin değişim sürecinin devamı için önemli olacaktır.

Urban Ahlin, deputy chairman, foreign affairs committee, Swedish Parliament; Hans van den Broek, former foreign minister of the Netherlands; Daniel Cohn-Bendit, member of European Parliament; José Cutileiro, former secretary general, WEU; Marta Dassù, Aspen Institute Italia; Andrew Duff, member of European Parliament; Sarmite Elerte, editor, Diena; Michael Emerson, Center for European Policy Studies; Joschka Fischer, former foreign minister of Germany; Timothy Garton Ash, Oxford University; Teresa Patrício Gouveia, former foreign minister of Portugal; Charles Grant, Center for European Reform; Diego Hidalgo, FRIDE; Michiel van Hulten, former chair of the Dutch Labor Party; Josef Janning, Bertelsmann Foundation; Dan Jørgensen, member of European Parliament; Mary Kaldor, London School of Economics; Lord Kinnock of Bedwellty, former EU Commissioner; Gerald Knaus, European Stability Initiative; Ivan Krastev, Center for Liberal Strategies; Joost Lagendijk, member of European Parliament; Mark Leonard, European Council on Foreign Relations; Alain Minc, chairman of Le Monde and head of AM Conseil; Antonio Missiroli, European Policy Center; Giles Merritt, Friends of Europe; Kalypso Nicolaidis, University of Oxford; Cem Özdemir, member of European Parliament; Ana Palacio, former foreign minister of Spain; Diana Pinto, historian; Narcis Serra, former vice president of Spain; Aleksander Smolar, Stefan Batory Foundation; Dana Spinant, European Voice; Antonio Vitorino, former EU Commissioner; Gijs de Vries, former EU counter-terrorism coordinator; Stephen Wall, former adviser to the British prime minister.

If you want to sign this letter please go to the European Council on Foreign Relations website.

Türkiye
ESI ile Isbirligi Içinde Türkiye Gündemi Hakkinda Analizler. Son baski: Turkey & the EU – Stronger Together?.
Return to Europe film
ESI Turkey reports
Turkey picture stories
Background information
Recommended reading
Literary walk
Places
Portraits