Erik Pierre Erik Pierre je osnivacki predsjednik višeg savjetodavnog odbora ESI. Za vrijeme svoje izuzetne karijere u diplomatskoj službi Švedske, Erik Pierre je služio u Kini i Washington D.C., a sada je direktor Stockholmskog Regionalnog ureda Evropske Unije u Briselu. Erik Pierre je bio intimno ukljucen u zbivanja u jugoistocnoj Evropi i razvoju medunarodnih odgovora, kao Ambasador u BiH i u Makedoniji do 1996.godine.

Kontaktirajte Erik Pierre

Erik Pierre
Erik Pierre. Photo: Jonathan Lewis