Besa Shahini Besa Shahini je u ESI od ljeta 2008 kao analitičar u projektu za Kavkaz. Prije dolaska u ESI bila je suosnivač i direktor think-tanka na Kosovu – Iniciativa Kosovare per Stabilitet (IKS). Kao direktor Besa je nadgledala razvoj IKS, bila je zadužena za prikupljanje novčanih sredstava, a koordinirala je i rukovodila sve istraživačke projekte IKS-a. Uz to, Besa je bila uključena u istraživanje i pisanje studija o socio-ekonomskom razvoju Prištine i poslijeratnoj rekonstrukciji i razvoju Kosova. Besa je diplomirala političke nauke i javnu administraciju na York Univerzitetu u Torontu, Kanada. Trenutno pripema magisterij na Hertie School of Governance u Berlinu.

Kontaktirajte Besa Shahini

Besa Shahini
Besa Shahini. Photo: Jonathan Lewis