Javna uprava

Public administration

Dok postoje mnogi subjekti koji rade na reformama javne uprave u BiH, proizvedeno je relativno malo analitičkog materijala. Nekoliko funkcionalnih pregleda koje je inicirala Evropska Komisija trebalo bi biti završeno u toku 2004/5 – više informacija na stranici Evropske Komisije.

U ovom dijelu možete pronaći dokument UNDP, Anketa o radu državne uprave iz 2003. godine , koji daje pregled stavova javnosti o upravi. Sigma je napravila Izvještaj o pregledu službi Vijeća ministara BiH, u novembru 2002. godine. Po pitanju opštinskih vlasti uključili smo USAID studiju Procjena lokalne uprave u BiH, i poglavlje Lokalna vlasti u Bosni i Hercegovini koje je napisao Charles Jokay, a nalazi se u knjizi o lokalnim vlastima zemalja centralne i istočne Evrope.

Plan aktivnosti za reformu državne uprave u Republici Srpskoj 2003-2006, pripremljen uz pomoć DFID projekta, daje primjer programa reformi javne uprave koje su trenutno u toku na različitim nivoima vlasti. Također smo uključili članak Brčko Distrikt: Eksperiment do iskustva koji je napisao bivši šef tima za upravljanje Distriktom i Konačni izvještaj predsjedavajućeg iz Komisije za reviziju zakona u Brčkom.

Također smo uključili UNDP/IFES Vodiče za građane kroz institucije vlasti BiH, Federacije i Republike Srpske. Ovi vodiči daju osnovne opise i kontakt detalje za javne institucije na različitim nivoima vlasti i korisno su sredstvo za sve koji rade sa vladom. Ovi vodiči su također dostupni za deset kantona u Federaciji, za Distrikt Brčko i veliki broj opština, i mogu se dobiti u sarajevskom uredu UNDP-a.

 1. Brcko Law Revision Commission: Chairman's Final Report, 31 December 2001
  English  
 2. Brcko Law Revision Commission: Chairman's Final Report, 31 December 2001
  Executive Summary, Introduction
 3. Donia, Robert J.: Parties, Patronage and Constitutional Change in Bosnia and Hercegovina: A Brief History, May 2000
  English  
 4. Government of Republika Srpska: Republika Srpska Action Plan for Civil Service Reform 2003-2006
  English  
 5. Jokay, Charles: Local Government in BiH, Chapter 3 of his book "Local Governments in Eastern and Central Europe"
 6. SIGMA: Report on the Review of the Services of the Council of Ministers, Bosnia and Herzegovina, November 2002
 7. Sommers, William: Article: "Brcko District: Experiment to Experience", April 2002
 8. UNDP/IFES: Citizen's Guides to the Institutions of Government of Bosnia and Herzegovina, June 2002
 9. UNDP/IFES: Citizen's Guides to the Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina, June 2002
 10. UNDP/IFES: Citizen's Guides to the Government of Republika Srpska, May 2002
 11. United Nations Development Programm (UNDP): Government Perception Survey in BiH, Citizens, business and civil servants perception of governance, May 2003
 12. USAID: Analysis on Local Governance Legal Jurisdiction and Practice in Bosnia and Herzegovina, August 2000
 13. USAID: Local Governance Assessment and Policy Recommendations, November 2003

This Resource Kit is also available in English.