Christian Altfuldisch Christian Altfuldisch je studirao politicke nauke i medunarodno pravo na Freie Universität Berlin, a ESI-ju se pridružio kao pripravnik u ljeto 2001. Ucestvovao je u volonterskom projektu za izbjeglice na Kosovu i organizirao je Omladinske sedmice u Đakovu. Njegova diplomska teza bila je demokratski proces u BiH. Christian radi kao istraživac asistent u Berlinskom uredu ESI. On je takoder i kreator dizajna ESI web stranice i redovno je održava.

Kontaktirajte Christian Altfuldisch

Christian Altfuldisch